Blog
Advisio

Czy wiesz, że już ponad 36 tysięcy uczestników wzięło udział w 3 545 procesach, które wykonali nasi Partnerzy używając narzędzi rozwojowych Advisio Poland sp. z o.o. Poland?

Top 3 narzędzi, z których korzystają nasi Partnerzy to:

  1. Competence #Navigator™ - rozwiązanie do weryfikacji poziomu kompetencji w modelu 180/360 stopni z wykorzystaniem autorskiej Skali Kontekstowej® Advisio

  2. Delight #Index™ - rozwiązanie do diagnozy atmosfery w organizacji w ujęciu funkcjonalnym (pokazuje organizację oczami pracowników)

  3. Star #Tracks™ - rozwiązanie pomagające zidentyfikować talenty i liderów w organizacji w podejściu systemowym (pracownicy sami wskazują, która osoba posiada określone kompetencje)

Dziękujemy za zaufanie!