Jeśli chcesz zastosować to lub inne narzędzie Advisio w swojej firmie, skontaktuj się z nami przy pomocy formularza

Rozwiązanie Insightful Profiler™ (iP121) w liczbach

4

wersje raportów standardowych: iP Recruiter, iP Manager, iP Coach, iP Pro

5

diagnozowanych obszarów funkcjonalnych

12

mierzonych predyspozycji (tzw. czynników)

52

kategorie diagnostyczne wykorzystywane do precyzyjnego opisu potencjału

Rozwiązanie Insightful Profiler™ (iP121) pozwala wszechstronnie i kompleksowo opisać potencjał kandydata do pracy, awansu lub sukcesji w kategoriach diagnostycznych o największym znaczeniu funkcjonalnym (praktycznym) dla skutecznego zarządzania personelem.

W wersji standard (raport iP Coach) diagnozuje pięć kluczowych obszarów funkcjonalnych, mianowicie:

Co (de)motywuje daną osobę?

Do rozwoju jakich kompetencji ma szczególne predyspozycje?

Jakie ewentualne ryzyko personalne wnosi sobą do firmy lub na nowe stanowisko?

Czy(m) zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych kandydatów?

Do pełnienia jakich ról w zespole jest predysponowana?

Pobierz broszurę, aby poznać szczegółowo narzędzie Insightful Profiler™ (iP121)

Pobierz przykładowy raport do narzędzia Insightful Profiler™ (iP121)

Zostań Certyfikowanym Partnerem Insightful Profiler™ (iP121)

Uprawnienia do korzystania z narzędzia Insightful Profiler™ (iP121) posiadają tylko konsultanci certyfikowani przez Advisio Poland.