Blog
Advisio

Jabil

Firma Jabil Poland od 2016 roku wykorzystuje narzędzie psychometryczne iP121 do wewnętrznej selekcji pracowników.

Firma Jabil Poland stosuje to narzędzie głównie do badania predyspozycji menedżerów. Od momentu uzyskania w 2014 roku certyfikacji upoważniającej do samodzielnego stosowania Insightful Profiler™ (iP121) przeprowadziliśmy już ponad 230 selekcji za pomocą tego narzędzia.

Narzędzie Insightful Profiler™ (iP121) pomaga określić predyspozycje (potencjał) menedżerów, w tym w takich kategoriach jak czynniki (de)motywujące do pracy, zadatki do rozwijania kluczowych kompetencji zawodowych, wewnętrzne ograniczenia dla pomyślnego rozwoju zawodowego, cechy wyróżniające na tle innych osób oraz role w zespole.

Link do referencji od firmy Jabil Poland można pobrać stąd