Blog
Advisio

Potęga wiedzy nieformalnej!

W biznesie sukces lub porażka zależą od umiejętności pozyskiwania i posługiwania się wiedzą. Wiedza o tym, w których pracowników warto najwięcej inwestować i kogo spośród nich nie wolno utracić jest podstawą skutecznego zarządzania ludźmi. W wielu organizacjach okazuje się jednak zaskakująco trudna do uzyskania. Formalne kanały obiegu informacji zawodzą, gdyż przepuszczają wiedzę o potencjale pracowników przez filtr osobowości ich bezpośrednich przełożonych.

StarTracks™ elastycznie łączy dwa obiegi informacji: wiedzę przetwarzaną przez struktury formalne oraz wiedzę rozproszoną w nieformalnych sieciach społecznych, krążącą pod oficjalną powierzchnią organizacji. Dzięki temu wyłania talenty korzystając z wszelkich dostępnych źródeł informacji.

StarTracks™ - Narzędzie rozwoju organizacyjnego pomagające zidentyfikować talenty i liderów w organizacji lub zespole.

-> Identyfikuje osoby kluczowe -> Wyławia talenty i liderów zmian -> Gromadzi wiedzę rozproszoną w sieciach społecznych

Stąd możesz pobrać broszurę oraz przykładowy raport z tego rozwiązania: https://www.advisio.pro/rozwiazania-star-tracks Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu:

Magdalena Ballada, tel.: 513 176 701, mail: magda.ballada@advisio.pro