Blog
Advisio

Tak jak uczymy się języków obcych lub języków programowania, warto poznać język profilowania. Jest on przydatny praktykom kierowania ludźmi, zarówno menedżerom, jak i rekruterom oraz trenerom.

Poznaj język profilowania iP121. Wystarczy poznać znaczenie zaledwie 12 słów (tzw. czynników) oraz ich wybranych kombinacji, aby móc wszechstronnie i precyzyjnie opisywać potencjał kandydatów do pracy oraz (współ)pracowników. Poznaj język profilowania iP121. Wystarczy poznać znaczenie zaledwie 12 słów (tzw. czynników) oraz ich wybranych kombinacji, aby móc wszechstronnie i precyzyjnie opisywać potencjał kandydatów do pracy oraz (współ)pracowników.

Dziś lekcja pt.: PRZYWÓDZTWO

Jeśli mielibyśmy opisać potencjał przywódczy tylko jednym czynnikiem, byłby to Dynamizm. Ta złożona cecha idzie w parze z wieloma predyspozycjami ważnymi w roli lidera, takimi jak, między innymi, inicjatywa i asertywność, gotowość do podejmowania ryzyka oraz otwartość na zmianę. Przywództwo ma jednak wiele twarzy. Najłatwiej to dostrzec obserwując pracę w zespole, gdzie spostrzegawczy obserwator z pewnością zauważy co najmniej trzy role liderskie, mianowicie: stratega, taktyka i opiekuna. Te trzy role uzupełniają się. W dobrze skomponowanym zespole wszystkie trzy role muszą być obsadzone. Nie zawsze jedna osoba ma predyspozycje do pełnienia wszystkich trzech ról jednocześnie. Niekiedy zdarza się, że formalny lider jest strategiem i/lub taktykiem, zaś rola opiekuna jest pełniona przez nieformalnego lidera zespołu. Mocnymi stronami stratega są bowiem, między innymi, Dynamizm i niskie Zamknięcie, taktyk zaś osiąga wyższe wyniki w Konsekwencji i Rozwadze niż strateg, natomiast opiekun góruje nad oboma siłą swojej orientacji prospołecznej. Szacując potencjał przywódczy warto więc pamiętać, że można wyróżnić co najmniej trzy role liderskie.

Jesteś praktykiem kierowania ludźmi? Menedżerem? Rekruterem? Trenerem?

Chcesz nauczyć się języka profilowania iP121?

Szukasz sposobu na usprawnienie swojej pracy?

Poznaj rozwiązanie, któremu zaufało już wiele firm oraz wielu profesjonalistów.

Skorzystaj z zaawansowanego systemu diagnostycznego Insightful ProfilerTM (iP121). Kliknij tutaj oraz zapisz się na najbliższą certyfikację wypełniając poniższy formularz