Blog
Advisio

Talent to „spotęgowane uzdolenienia”. Te uzdolnienia mogą dotyczyć wybranej, wąskiej dziedziny lub wielu dziedzin pracy i życia. Każda firma/organizacja definiuje jakie to mają być uzdolnienia i na jakim poziomie.

Od tego co zostanie uznane w organizacji jako talent wiele zależy. Kryteria jakie sobie ustalamy co do wyboru talentu wpływają na rozwój jej bazy kompetencji i w efekcie na konkurencyjność rynkową firmy. Poniżej przedstawiamy 3 wymiary pod jakim kątem można poszukiwać talentów w naszej organizacji.

WYMIAR PIERWSZY : SPECJALISTA

Podstawą talentu jest specyficzna inteligencja, wyższa niż przeciętna w populacji. Najbardziej typowymi rodzajami inteligencji są: lingwistyczna, logiczno-matematyczna, muzyczna, przestrzenna, kinestyczna interpersonalna ( Na bazie typologii Garnera)

WYMIAR DRUGI: ATOM

Jakiekolwiek wykorzystanie talentu nie prowadzi jeszcze do osiągania pożądanych wyników. Obecnie możemy stwierdzić że strukturą, która pozwala na maksymalizację elastyczności organizacji jest struktura sieciowa, której pracownicy, oprócz zdolności specjalistycznych, posiadają odpowiednie kompetencje niezbędne do efektywnego reagowania na potrzeby rynku. Są to umiejętności, które pozwalają wykorzystać specjalistyczną wiedzę i zdolności do budowania efektywnych zespołów, współpracy z innymi, podejmowaniem samodzielnych decyzji i rozwijaniem swoich zdolności.

WYMIAR TRZECI: ATOM W SIECI

Załóżmy, że mamy wybitnie zdolnego pracownika i stwierdzamy u niego wysokie kompetencje w zakresie poszczególnych grup kompetencyjnych.

Czy to wystarczy aby uznać go za talent?

Czy fakt, że nasz talent jest specjalistą i posiada kompetencje kluczowe dla biznesu organizacji daje nam pewność, że będzie on efektywny w swojej pracy?

Musimy mieć świadomość, że o ile wiedzę można badać biernie, o tyle zachowanie i postawy trudno jest stwierdzić w oderwaniu od kontekstu w jakim się ono przejawia.

Pamiętajmy, to dopiero kontekst w jakim działa jednostka weryfikuje jej rzeczywiste zdolności w zakresie pożądanych przez organizację kompetencji. Kontekst jest jak otoczenie biochemiczne dla atomu, które może zdecydować o jego zachowaniu.

Chcesz poznać kto jest talentem według powyższych założeń, poznaj UNIKATOWE narzędzie Advisio Poland – Star Tracks™ do wyławiania talentów w Twojej organizacji – więcej informacji o tym narzędziu znajdziesz pod tym linkiem.

Artykuł powstał na bazie podręcznika certyfikacyjnego konsultanta rozwoju organizacyjnego ADVISIO.