Blog
Advisio

W dniu 25 maja w Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt: "Społeczeństwo cyfrowe a koncepcje zarządzania organizacją".

W sesji plenarnej poświęconej tematowi "Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie rewolucji technologicznej" wziął udział na zaproszenie organizatorów Prezes Advisio Poland sp. z o.o. Piotr Drac. W swoim wystąpieniu omówił główne wyzwania i szanse jakie stoją przed firmami oraz organizacjami w kontekście rozwoju i wspierania kapitału ludzkiego.