Blog
Advisio

Ponad 22 000 Polaków w normach dla narzędzia #Insightful #Profiler™ (#iP121)

Cieszę się, że możemy ogłosić, iż została przeprowadzona aktualizacja norm psychometrycznych dla naszego narzędzia Insightful Profiler™ (#iP121).

To czyni je jednym z najbardziej rzetelnych i dokładnych rozwiązań na Polskim rynku. Nowe normy stanowią ważny krok w doskonaleniu precyzji i trafności interpretacji wyników testu, w celu lepszego zrozumienia cech psychologicznych badanych osób.

Dlaczego aktualizacja norm psychometrycznych jest istotna?

Normy psychometryczne stanowią punkt odniesienia, umożliwiając porównywanie wyników jednostek do grupy referencyjnej. W miarę jak społeczeństwo ewoluuje, cechy psychologiczne i zachowania również mogą ulegać zmianom. Dlatego regularne aktualizacje norm są niezbędne, aby zachować aktualność i trafność interpretacji wyników testu.

Jak przeprowadzono aktualizację norm psychometrycznych?

Aktualizacja norm psychometrycznych została przeprowadzona na bazie wyników zweryfikowanych uczestników, którzy zostali przebadani naszym narzędziem. Badacze skrupulatnie zebrali dane i przeprowadzili analizy statystyczne, uwzględniając różnorodne czynniki, takie jak wiek, płeć, wykształcenie i inne istotne zmienne.

Korzyści z nowych norm psychometrycznych:

Wiarygodność wyników: Aktualizacja norm poprawia dokładność interpretacji wyników, co przekłada się na większą wiarygodność uzyskanych informacji o cechach psychologicznych badanych jednostek.

Aktualność: Nowe normy odzwierciedlają obecne społeczne i psychologiczne konteksty, umożliwiając adekwatne odniesienie wyników do aktualnych trendów i zachowań.

Równość i Uczciwość: Wprowadzenie reprezentatywnych norm pomaga w uniknięciu błędów wynikających z nierówności społecznych, zapewniając uczciwość procesu oceny.

Jak wpłynie to na jakość narzędzia #iP121? Użytkownicy kwestionariusza mogą teraz spodziewać się bardziej trafnych i aktualnych interpretacji wyników, co pozwoli na lepsze zrozumienie ich cech psychologicznych. Aktualizacja norm psychometrycznych wpłynie pozytywnie na jakość analiz i podejmowanych decyzji, opierając się na solidnych podstawach naukowych.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim za wsparcie i zaufanie, które wykazaliście korzystając z naszego narzędzia. Nasza praca nad dalszym rozwojem #iP121 wciąż trwa, tak aby dostarczyć Wam najlepsze możliwe narzędzia do analizy i zrozumienia ludzkiej psychiki.

Zapraszamy także do kontaktu bezpośrednio: Magdalena Ballada, tel.: 513 176 701, mail: magda.ballada@advisio.pro