Blog
Advisio

Randstad

Firma Randstad od 2012 roku wykorzystuje narzędzie Competence Navigator do przeprowadzania sesji informacji zwrotnych.

Od wielu lat firma Randstad regularnie wykorzystuje do procesów związanych z rozwojem kompetencji menadżerów metodologię i narzędzie Competence Navigator. Rozwiązanie to jest stosowane głównie do przeprowadzenia sesji informacji zwrotnych metodą 360. W tym czasie przeprowadzone zostały oceny w sumie dla grupy pona 350 osób zatrudnionych na stanowiskach menadżerskich i specjalistycznych.