Blog
Advisio

Współpraca pomiędzy The Ohio State University i Advisio Poland!

Po zamknięciu 12miesięcznego pilotażu jedna z największych uczelni w Stanach Zjednoczonych - The Ohio State University, zdecydowała się na korzystanie z rozwiązania way2select.com do pracy z studentami zagranicznymi.

Way2Select pomoże uczelni w ich programie stażowym The Ohio Program, który ma na celu organizację płatnych praktyk dla studentów spoza USA.

Narzędzie będzie badało predyspozycje i kompetencje kandydatów do pracy, w stosunku do opisanych oczekiwań firm, które mają tych studentów zatrudnić.

Way2Select jest innowacyjnym narzędziem pozwalającym badać zespoły i wspiera wszelkie decyzje personalne menadżera każdego szczebla. Informacje w języku polskim: www.way2select.pl (informacje w języku angielskim www.way2select.com)