Blog
Advisio

W listopadzie 2020 r. do grona Konsultantów Advisio Poland dołączyło 3 doradców z Biura Karier Polsko-Japońska Akademii Technik Komputerowych (PJATK).

Przez najbliższe trzy lata studenci PJATK, będą korzystali z narzędzia Insightful Profiler (iP121) do badania swoich predyspozycji i kompetencji zawodowych.

Dostarczone narzędzie jest w 100% dostępne on-line, zawiera możliwość tworzenia dowolnej ilości profili kompetencyjnych na dane stanowisko. Narzędzie Insightful Profiler (iP121) oparte jest na teorii Wielkiej Piątki i spełnia wszystkie kryteria rzetelnego rozwiązania psychometrycznego.

Wyniki zawarte w raporcie pomogą doradcy z Biura Karier wskazać studentom PJATK między innymi: mocne strony

  • potencjalne obszary do rozwoju
  • kompetencje kierownicze
  • kompetencje społeczne
  • kompetencje zawodowe
  • czynniki motywujące do pracy
  • czynniki związane z pracą w zespole

Dzięki wsparciu ze strony Advisio Poland, Biuro Karier jest w stanie dokładnie określić potencjał zawodowy studentów i wesprzeć ich w wyborze ścieżki kariery w pełni wykorzystującej posiadane przez nich predyspozycje.