Blog
Advisio

Advisio Poland sp. z o.o. jako konsorcjant bierze udział w realizacji projektu dotyczącego budowy symulatora szkoleniowego w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu:

Symulator szkoleniowy w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kierownik projektu po stronie lidera projektu CNBOP-PIB

**dr inż. Tomasz Popielarczyk

Lata realizacji**

2018 – 2022

Jednostka wiodąca

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

Jednostki współpracujące

1) Szkoła Główna Służby Pożarniczej

3) Advisio Poland sp. z o.o.

Cel projektu

Opracowanie prototypu fizycznego symulatora (trenażera) szkoleniowego do szkolenia strażaków oraz inżynierów bezpieczeństwa pożarowego w zakresie oceny wpływu technicznych systemów przeciwpożarowych na sposób prowadzenia działań ratowniczych w obiektach budowlanych. oraz rozwiązań niestandardowych stosowanych w budynkach projektowanych z uwzględnieniem inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.