Blog
Advisio

Mamy zaszczyt poinformować, że Biuro Karier Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II wybrało rozwiązanie firmy Advisio Poland do pracy ze studentami

Przez najbliższe cztery lata studenci Akademii będą korzystali z narzędzia Insightful Profiler (iP121) do badania swoich predyspozycji i kompetencji zawodowych.

Dostarczone narzędzie jest w 100% dostępne on-line, zawiera możliwość tworzenia dowolnej ilości profili kompetencyjnych na dane stanowisko. Narzędzie Insightful Profiler (iP121) oparte jest na teorii Wielkiej Piątki i spełnia wszystkie kryteria rzetelnego rozwiązania psychometrycznego.

Wyniki zawarte w raporcie pomogą doradcy z Biura Karier wskazać studentom Uniwersytetu Gdańskiego między innymi: mocne strony

  • potencjalne obszary do rozwoju
  • kompetencje kierownicze
  • kompetencje społeczne
  • kompetencje zawodowe
  • czynniki motywujące do pracy
  • czynniki związane z pracą w zespole

Dzięki wsparciu ze strony Advisio Poland, Biuro Karier jest w stanie dokładnie określić potencjał zawodowy studentów i wesprzeć ich w wyborze ścieżki kariery w pełni wykorzystującej posiadane przez nich predyspozycje.