Blog
Advisio

ARCYDZIEŁO W SZTUCE TESTOWANIA -> Jak je stworzyć w realiach funkcjonowania firm.

„Narzędzia testowe dostarczające precyzyjnego opisu potencjału osoby badanej stwarzają podstawy do podejmowania wysoce spersonalizowanych decyzji, to jest takich, które uwzględniają charakterystyczny rys danej osoby. Umożliwiają zindywidualizowanie podejścia do współpracy z daną osobą, tak aby w pełni spożytkować jej kompetencje i zaangażowanie, równocześnie zapewniając jej odpowiednie środowisko pracy. Można w tym kontekście mówić o kierowaniu precyzyjnym, dalekim od sztampy, traktującym każdego współpracownika indywidualnie. Profilowanie osobowości zawodowej przy pomocy takich narzędzi jak #Insightful #Profiler™ (iP121) odzwierciedla indywidualny, charakterystyczny rys danej osoby oraz umożliwia spojrzenie na jej predyspozycje przez pryzmat wymagań danego stanowiska lub danej roli zawodowej.” – podkreśla dr Paweł Smółka, konstruktor systemu diagnostycznego Insightful Profiler™ (iP121).

Zapraszamy do przeczytania artykułu dr Pawła Smółki Dyrektor ds. badań i rozwoju Advisio Poland sp. z o.o. Poland w najnowszym magazynie Personel i Zarządzanie. Całość artykułu jest dostępna do pobrania tutaj: https://advisio.pro/materialy/Arcydzielo_ip121.pdf

Skorzystaj z zaawansowanego systemu diagnostycznego Insightful Profiler™(iP121) i przyjdź najbliższą certyfikację – sprawdź terminy tutaj.